Володимир Фісанов, доктор історичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Метою статті є аналіз окремих аспектів неоднозначної імміграційної політики Канади у контексті сучасних реалій з урахуванням концепції мультикультуралізму. Автор констатує, що політика мультикультуралізму, проголошена урядом Канади у сучасній інтерпретації в кінці 1980-х років, у перші десятиліття ХХІ ст. зазнала певних трансформацій. Особливо ця тенденція стала помітною упродовж діяльності консервативних урядів С. Харпера (2006-2015 рр.). Політика консерваторів передбачала введення обмежувального іммігрантського законодавства та розширення бюрократичних процедур. Зокрема проаналізовано окремі положення «Закону про зміцнення Канадського громадянства» (2014 р.). Підкреслено, що цей правовий акт був підданий нищівній критиці в Асоціації адвокатів Канади, а також у «Відкритому листі» 60 відомих вчених і громадських діячів на ім’я прем’єр-міністра Канади.

За умов нових глобальних викликів і небезпек уряд Канади має розробити оновлену політику мультикультуралізму. Однак у непростих реаліях сьогоднішнього дня вона не повинна стати заручником політичної боротьби між лібералами і консерваторами. Ескалація почуття небезпеки й нетолерантності, заснованого на діалектичному протиставленні «ворог-друг», уже не спрацьовує у суспільстві, котре знаходиться у пошуку дієвого демократичного діалогу з метою нормалізації складних відносин у мультикольоровому соціумі початку ХХІ століття.

Ключові слова: імміграційна політика, мультикультуралізм, уряд консерваторів С. Харпера,  ліберальна модель мультикультуралізму, Канада.

Завантажити
PDF

References

 1. Burtseva, M. (2019). OsoblyvostirozvytkuimmihratsiynoyipolitykyKanadyu2006-2012 rr. EMINAK: naukovyy shchokvartalʹnyk, Vol. 3., 2 (26), 149-159. Retrieved from: https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/301
 2. Karlova, V. (2011). Mulʹtykulʹturalizm yak polityko-ideolohichna doktryna: problemy ta vyklyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, 1, 209-220. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2011_1_23.
 3. Kymlichka, V. (2001) Liberalizm i prava menshyn.Kharkiv: Tsentr osvitnikh initsiatyv.
 4. Cherednyk N., Cherednyk Yu. (2009). Movna polityka yak skladova polityky mulʹtykulʹturalizmu v Kanadi.Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. 2, 28-35. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Cherednik.pdf
 5. 2019 Electoral P Canadian identity: ending official multiculturalism and preserving Canadian values and culture. People’s Party of Canada, official website. Retrieved from: https://www.peoplespartyofcanada.ca/canadian_identity_ending_official_multiculturalism_and_preserving_canadian_values_and_culture
 6. Angus, I.H. (1988). Displacement and Otherness: Toward a Post-Modern Ethics. Ethnicity in a Technological age. Edmonton: University of Alberta, 107-128.
 7. Constitution Act, 1982. Justice Laws Website. Retrieved from: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
 8. Edmonston, B. (2016). Canada’s immigration trends and patterns.Canadian Studies in Population. 1-2, 78-116. Retrieved from: https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/25395
 9. Gulliver, T. (2011). Banal Nationalism in ESL Textbooks. Canadian Journal of Education. 3, 119-135. Retrieved from: http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/download/362/1056.
 10. Kenyeres, J. (2014). Aspects of Canadian Multiculturalism: History, Policy, Theory and Impact.Сentral European Journal of Canadian studies. 9, 27-44. Retrieved from: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134378
 11. Knowles, V. (2007). Strangers at our Gate: Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540-2007. Toronto: Dundurn Press.
 12. Lenard,Р., Wark, W., Nagra, B., Winter, E., (2016). Securitizing Minority/Muslim Canadians: Evaluating the Impact of Counter-Terrorism, National Security and Immigration Policies since 9/11. Retrieved from:https://www.academia.edu/24765979/Securitizing_Muslim_Canadians_Evaluating_the_Impact_of_Counter-terrorism_National_Security_and_Immigration_Policies_Since_9_11
 13. Medeiros, M. (2019) National frenemies: linguistic intergroup attitudes in Canada. Ethnic and racial studies. 42, iss. 16, 3-22. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2017.1406610
 14. Open Letter to The Right Honourable Stephen Harper, P.C., M.P. Prime Minister of Canada(2014). Retrieved from:https://bccla.org/wpcontent/ uploads/2014/06/OpenLetterC24-.pdf
 15. Рarlament of Canada. House of Commons. Strengthening Canadian Citizenship Act (bill C-24), 19th June, 2014. House of Commons official website. Retrieved from: https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-2/bill/C-24/royal-assent
 16. Promoting integrationAnnual Report on the Operation of the Canadian Multiculturalism Act 2010-2011 (2012). Retrieved from: http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/cic/Ci95-1-2011-eng.pdf
 17. Siapera, (2005). Multiculturalism Online: the Internet and the Dilemmas of Multicultural Politics.Journal of Ethnic and Migration Studies, 31, 3, 5-24. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/27245803_Multiculturalism_online_The_internet_and_the_dilemmas_of_multicultural_politics
 18. What is Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) (2017). Retrieved from: https://www.immigrant-education.ca/about-us/our-history/
 19. Winter, E. (2014). Becoming Canadian: Making Sense of Recent Changes to Citizenship Rules. IRPP Study, 44. Retrieved from: https://www.academia.edu/34056789/Becoming_Canadian_Making_Sense_of_Recent_Changes_to_Citizenship_Rules
 20. Winter, E. (2015). Report on Citizenship Law: EUDO Citizenship Observatory. Retrieved from: https://www.academia.edu/34056720/Report_on_Citizenship_Law_Canada.
 21. Yayoi, K. (2015). Canadian Multiculturalism: ThesignificanceofbeingofficialNotandum, 39, 57-68. Retrieved from: http://www.hottopos.com/notand39/57-68Yayoi.pdf

DOI 10.17721/2521-1706.2018.06.50-59